Retriever

Retriver är ett engelskt ord som betyder apporterare, vilket sammanfattar raserna som förekommer under detta samlingsnamn. Under begreppet retriever ingår sex olika hundraser som ingår i rasgrupp 8, stötande och apporterande hundar. Just dessa sex hundraser är apporterande fågelhundar och är släkt med varandra. Chesapeake bay retriever, curly coated retriever, flatcoated retriever, golden retriever, labrador retriever och nova scotia duck tolling retriever är de sex raser som ingår begreppet för retriever.

Flera av dessa raser har idag blivit kända som snälla familjehundar men de härstammar egentligen från jakt. De ska alla ha en vattenavstötande päls och en stor dragning till vatten. De ska vidare vara drivna av att bära samtidigt som de inte ska ha något intresse för levande vilt. Retrievrar ska vara samarbetsvilliga, lättlärda och lojala.

Curly coated retriever är en av de raser i gruppen som kanske inte är känd hos allmänheten men sanningen är att det var den här rasen som var den vanligaste retrieverrasen på 1800-talet och den anses därmed vara den äldsta och ursprungliga retrievern. Den yngsta retrievern räknar man är nova scotia duck tolling, tollare, som godkändes som ras först 1945 och inte förrän 1974 bildades dess rasklubb.

Flatcoated retriever härstammar från England och är en jakthund som i grunden användes för att apportera både fågel och småvilt. Det är en mycket aktiv ras som inte heller tycker om att bli lämnad ensam. Rasen lämpar sig för de flesta hundsporter men de flesta används fortfarande för apportering. Flatcoaten drivs av att samarbeta med sin ägare och är en livlig, arbetsglad och orädd ras.

Golden retriever började arbeta som apportör för jägarna på 1800-talet i både vatten och på land. Den är således fortsatt en arbetande ras även om dess uppskattande egenskaper har gjort den till en kär familjemedlem och rasen beskrivs ofta som social, intelligent samt med en stor arbetslust.

Labrador retriever var först en populär apportör på grund av sina goda simkunskaper och användes ofta vid småviltsjakt, numera används labradoren också för att fågelapportering. Precis som golden har labradoren letat sig in i hemmen och blivit en kär familjemedlem. Numera ser man inte bara labradoren som apportör utan den används också som servicehund, narkotikahund och brukshund.

Chesapeake bay retriever är en ren jakthund som används vid till exempel sjöfågeljakt. Här hyllas den för sin förmåga att arbeta i vatten. Precis som de andra raserna gillar en chesapeake bay att arbeta. De är uthålliga och lojala.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

maicha-blog